Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України

Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України

Кафедра філософії та релігієзнавства Національного університету

«Києво-Могилянська академія»

Український Філософський фонд

Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
Sezione di Slavistica

Програма

ІV Сковородинського колоквіуму

На тему: «Філософія Григорія Сковороди як герменевтика

i предмет герменевтики»

16–17 травня 2018 року

(за адресою: Інститут філософії НАН України імені Г. С. Сковороди,

Київ, вул. 4, Трьохсвятительська, к. 318)

Київ 2018

ОРГКОМІТЕТ

Єрмоленко А. М., доктор філософських наук,професор, члeн-коррeспондент НAН, т. в. о. директopa Iнституту філософії імені Г. С. Сковороди HАН України.

Шевченко В. В. доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник         Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.

Пролеєв С. В. доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, президент Українського філософського фонду, головний редактор часопису «Філософська думка».

Cтавнюк В. В. доктор історичних наук, професор, завідувач кафедрою історії стародавнього світу і середніх віків Київського Національного університету імені Тараса Шевченка.

Бартоліні Марія Ґрація, доктор фiлологiї, старший науковий співробітник Міланського університету (Італія)

Cирцова О. М. доктор філософії, старший дослiдник, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.

                      

16 травня 2018 року

                                             

10 00   10 30   Реєстрація учасників

10 30   10 50   Хвилина кави

11 00   13 00     Ранкове засідання

                        Регламент

Доповіді           15 хв

Виступи в обговоренні   5 хв

                                     Доповіді

                                    

Вступне слово. Григорій Сковорода і герменевтика.

Єрмоленко Анатолiй Миколайович, доктор філософських наук, професор, члeн-коррeспондент НAН, т. в. о. директopa Iнституту філософії імені Г. С. Сковороди HАН України.

Три свiти - три мови в свiтлі філософії Григорiя Сковороди.

Гандзель Міхал-Тадеуш, доктор християнської філософії Папської Богословської Академії в Кракові, викладач історії філософії та метафізики в Вищій Духовній Семінарії Ордену Паулінів Папського Університету Івана Павла ІІ в Кракові.

«Толкованіе из Плутарха о тишинѣ сердца», або як Сковорода «в новыя мѣхи и вино новое» влив.

Головач Уляна, доктор філології, доцент Українського католицького університету у Львові.

Сироїд Дарія, доктор філології, доцент Українського католицького у         ніверситету у Львові.

Біблійні цитати у сковородинському діалозі Observatorium (Sion): між бароковою культурою та середньовічною традицією.

Бартоліні Марія Ґрація, доктор фiлологiї, професор славістики Міланського університету.

Герменевтика священного текста у св. Иоанна Златоуста и Григория Сковороды: сравнительный анализ.

Чернишов Віктор Володимирович, доктор філософії, доцент кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Философия музыки Григория Сковороды.

Клюев Александр Сергеевич, доктор философских наук, профессор Российского государственного педагогического университета имени

А. И. Герцена (Санкт-Петербург).

Герменевтика життя і смерті в античних ремінісценціях Григорія Сковороди.

Сирцова Олена Миколаївна, доктор філософії, диплом поглиблених студій (Сорбона), старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.

15. 00 17. 00 Післяобіднє засідання

Тлумачення слів у текстах  Г. Сковороди як спосіб пізнання істини: лінгвофілософський аспект.

Гнатюк Лідія Павлівна, доктор філологічних наук, професор кафедри мови та прикладної лiнгвiстики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Заочна зустріч при вході до храму Аполлона в Дельфах: : самопізнання і самолюбність у Йогана Георга Гамана, Ганса Баадера і Григорія Сковороди.

Піч Рональд, доктор філології, Український Вільний університет в Мюнхені.

Сковорода і духоборці: чи міг філософ бути автором "Сповідання віри" 1791 року?

Ушкалов Леонід Володимирович, доктор філологічних наук професор кафедри української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Гегель и Сковорода: генезис ментальной флорологии из онтологии мышления.

Беличенко Андрей Валентинович, доктор философии, главный редактор философского альманаха «Sub Rosa».

Добро/благо’ та ‚лихо/зло‘: деякі аспекти перекладу творів Григорія Сковороди.

Довга Лариса Михайлівна, доктор філософських наук, професор    кафедри історії та теорії культури Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.

17 травня

11 00   12 00

Музична моновистава за творами Григорія Сковороди

«Відаю Людину». Сценарій, музика та авторське виконання

Петра Приступова, лауреата міжнародної премії ім. Григорія Сковороди

(Мюнстер)

12 00 12 30

Художня герменевтика образу Григорія Сковороди в творчості відомого київського художника Моїсея Ісааковича Вайнштейна (1940 – 1981).

Доповідь Володимира Шостака з демонстрацією унікального проекту скульптури філософа, його відображення в графіці й живописі митця.

                                                         14 00

Презентація

Міжнародна наукова книжкова серія

До 300 ліття Г. С. Сковороди

Skovoroda World Studies / Світовi сковородинські студії

Випуск І

Марія Ґрація Бартоліні

«Пізнай самого себе»

Неоплатонічні джерела в творчості

Г. С. Сковороди

Переклад за виданням: Maria Grazia Bartolini. «Introspice mare pectoris tui» : ascendenze neoplatoniche nella produzione dialogica di H.S. Skovoroda (1722—1794) / Maria Grazia Bartolini. — Firenze : Firenze University Press, 2010. 188 с. (Biblioteca di Studi slavistici ; 13).

Плануються виступи:

М. М. Сулими, д. філол.. наук, члена-кореспондента НАН України,

С. В. Пролеєва, д. філос. наук, проф..; Н.М. Яковенко, д. іст. наук, проф.; О. І Гомілко, д. філос. наук, проф..; К. Б. Сігова, д. філософії, Н. Хамітова, д. ф. наук, проф.. І. Валявко, д.філософії, В. В. Шевченка, д. філол.. наук, проф., Л. М. Довгої, д. філос.. наук, проф.